NewsFeed

 
 

Internasjonale prosjektmuligheter på tvers av bransjer

30.11.16

OREEC, Solenergiklyngen, INTPOW og EU-nettverkene Hydrogen 2020 og Miljøbygg inviterer til møte om finansieringsmuligheter for internasjonale innovasjonsprosjekter. Målet er å koble behov på tvers av teknologiområder.


Arrangementet starter med felles julelunsj, som vil gi en bra anledning til å treffe gamle kontakter og få noe nye.

12:00-13:00  Felles julelunsj

13:00-13:15  Inspirasjonsforedrag v/ Bente Haukland Næss, Asplan Viak

13:15-14:15  Horisont2020 utlysninger, finansiering og nettverk

  - Hydrogenv/Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi 

  - Solenergi  v/ Sean Erik Foss, IFE

  - Bygg v/Åse Lekang Sørensen, SINTEF Byggforsk

14:15-14:35  Andre muligheter for utvikling av internasjonale prosjekter.    v/Trygve Utheim Riis, Forskningsrådet 

14:35-14:55  INTPOW og internasjonalisering v/Anja Reiler og Jon Dugstad, INTPOW

14:55-15:20  Plenumsdiskusjon. Hvor er mulighetene for å samarbeide på tvers? Hvilke   type støtte trenger de norske aktørene for å lykkes i H2020?

15:20       Avslutning

 

Møtet finner sted hos Asplan Viak, Kongens Gate 1, 0153 Oslo

Dato og tid: 13.desember, kl 12.00-15.20.

Deltagelse er gratis, men registrering er påkrevd. NB! Begranset antall plasser.

Link for påmelding her. Frist for påmelding er den 9 desember.

Spørsmål kan sendes til alexandra@oreec.noBack
 
 


 
© INTPOW – Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher