Havmøller er industri, ikke energi

11.01.12

Norges satsing på havmøller må ses på som industriutvikling og ikke som noe forsøk på å sikre landet mer fornybar energi, mener Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen.


Driveren for å satse og utvikle en offshore vindindustri i Norge er primært at vi trenger nye grønne industriarbeidsplasser for å opprettholde velferden, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri på Norsk Klimastiftelses havmølleseminar i Oslo i dag.

Vi må erkjenne at den nordiske og norske kraftbalansen ikke er noen driver for å utvikle ny energiproduksjon til havs. Norden ligger an til et energioverskudd på 25-35 TWh i 2020. Situasjonen er en helt annen enn i Tyskland og Storbritannia og en rekke andre land som må gjøre seg uavhengig av energiimport.

 

Source: http://www.tu.no/Back
 
 


 
© INTPOW – Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher