Anbudsinnbydelse – Fula Rapids, Sør-Sudan

08.02.13

Norfund med anbudsinvitasjon  på et 45MW vannkraftverk i Fula Rapids, Sør Sudan.


Norfund og NTE Entreprenør AS har det siste året samarbeidet om en mulighetsstudie for et vannkraftverk i Sør-Sudan. Juba er i dag helt avhengig av strøm fra dieselkraftverk og dette anlegget vil kunne dekke store deler av Juba sitt elektrisitetsbehov. Norfund har nå lagt ut en anbudsinnbydelse for to kontrakter ifm dette prosjektet. En for kraftverket med tilhørende infrastruktur og en for transmisjonslinjer, understasjon og tilkobling til hovednettet.

 

Fullstendig utlysningstekst finnes her:Back
 
 


 
© INTPOW – Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher