Statsråd Tord Lien om INTPOW i Stortingets spørretime (18.12)

20.12.13

Geir Pollestad (Sp) stilte statsrådet følgende spørsmål:

«En viktig del av klimaløsningen er økt produksjon av fornybar energi. Norge har gjennom en kombinasjon av store havområder og offshoreteknologi en stor mulighet til utvikling av og produksjon av vindkraft til havs.

Hvilke ambisjoner har statsråden for vindkraft til havs, og hvordan ser han for seg å nå disse ambisjonene?»


Statsrådet gjorde det klart at han mener at det er viktig å øke produksjonen av fornybar energi. Han nevnte også INTPOW som en del av løsning:

"Norsk petroleumsleverandørindustri har lyktes godt med internasjonalisering. Fornybar teknologi har ikke i like stor grad lyktes med det. Jeg mener at vi her har noen store muligheter for å legge til rette for at teknologi fra Norge innen fornybar energi i større grad kommer til internasjonale markeder. Derfor ser vi nå på mulighetene til å hente gode erfaringer som INTSOK-samarbeidet har gitt, og forsøke å overføre det til INTPOW-virkemiddelet. Så det å legge til rette for å spre norsk teknologi innen fornybar energi til utlandet er definitivt noe regjeringen mener er fornuftig."

 

Spørretimen verbatim: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/131218/Back
 
 


 
© INTPOW – Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher