Invitasjon til frokostseminar 24.9:

27.08.14

Enova og Energi21 har gleden av å invitere deg til et frokostmøte for å presentere resultater fra prosjektet Innovation Chain og diskutere hvilke tiltak på nasjonalt nivå kan bidra til at flere nye energiteknologier for fornybar energiproduksjon finner veien til markedet.


Dato og tid: 24. september 2014 kl.0830-1030
Sted: Forskningsrådets konferansesenter, Drammensveien 288, Lysaker, møterom Hassel 2
Frokost vil bli servert til alle møtedeltakere fra kl. 8:30

Innovation Chain prosjektet ble gjennomført i regi av IEA RETD Implementing Agreement. IEA RETD (Renewable Energy Technology Deployment) er en tversektoriell IEA styringsgruppe innen fornybar energi som jobber for å øke energibruken fra fornybare energikilder. Analysen er utført av Carbon Trust, en klimastiftelse som spesialiserer seg på rådgiving til land, organisasjoner og bedrifter for reduksjon av karbongassutslipp og økt ressurseffektivitet.

Innovation Chain prosjektet har vurdert sammenhengen mellom ulike modeller og tiltak gjennomført av virkemiddelaktørene i de ulike landene for finansiering og fremming av nye energiteknologier og resultatene fra disse, i jakten på "best practice" virkemidler. Med utgangspunkt i eksisterende litteratur, erfaringer og tilbakemelding fra markedet har prosjektet kommet frem til strategiske grep for å forbedre overgangen fra eksperimentell utvikling til demonstrasjon og markedsintroduksjon.

Agenda:
08:30: Servering av enkel frokost
09:00: Velkommen v/Lena Pedersen, Enova, leder for prosjektets styringsgruppe
09:05: Presentasjon av hovedkonklusjoner fra prosjektet v/Tom Jennings, Carbon Trust
09:50: Diskusjon i plenum om temaet: Nødvendige virkemidler for integrasjon av flere nye
energiteknologier i markedet
10:30: Avslutning

Gratis adgang

Påmelding: innen 20. september, send e-post til:

Vi håper du har muligheten til å delta og bidra til diskusjonen om en ny generasjon virkemidler.Back
 
 


 
INTPOW Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher