Olje- og energiminister Tord Lien mottok ny Energi21-strategi hos Rainpower

15.09.14

Olje- og energiminister Tord Lien fikk fredag 12.09 den reviderte Energi21-strategien hos INTPOW-medlem Rainpower i Sørumsand. Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi og utarbeides på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.
 


Energi21 anbefaler i sin tredje strategi en sterk vekst i de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon innen 6 strategiske satsingsområder.

Klimautfordringen, forsyningssikkerhet og konkurransekraft er sentrale føringer for nasjonale og internasjonale strategier på energiområdet. Disse drivkreftene, sammen med vurderinger av potensial for måloppnåelse og nasjonale konkurransefortrinn, er lagt til grunn for prioritering av satsingsområder og anbefalte tiltak. De prioriterte satsingsområdene er:

•Vannkraft
•Fleksible energisystemer
•Solkraft
•Offshore vindkraft
•Energieffektivisering
•CO2-håndtering

Blant strategiens satsingsområder anbefaler Energi21 spesielt å løfte frem «Vannkraft» og «Fleksible energisystemer». Fagområdene representerer fundamentet i Norges energisystem, og har stor betydning for dagens og fremtidens verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt. Satsingsområdene for øvrig representerer fagområder der Norge har komparative fortrinn gjennom naturgitte energiressurser, teknologi- og kompetansebase samt industriell erfaring.
 

Kilde: Regjeringen.noBack
 
 


 
INTPOW Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher