Multiconsult planlegger Mekong-elvens fremtid

15.04.15

INTPOW-medlem Multiconsult bistår Mekong River Commission med å utarbeide bærekraftige retningslinjer og strategier for fremtidig vannkraftutbygging i hele nedre Mekong- vassdraget i Sørøst-Asia. Prosjektet utføres i samarbeid med Deltares.


Studiet inkluderer i første del en vurdering av vannkraftsplanene for hele nedre Mekong, inkludert sideelver. Vannkraftsplanene vil bli vurdert med tanke på vannbalansen og bruken, samt implementering av gode miljøløsninger.

Tilsvarende vurderinger vil også studeres i del to av studiet, som omfatter en pilotstudie av utvalgte kraftverk nord for Vientiane i Laos. For sistnevnte vil også fordelen av felles kjøring av kraftverkene vurderes. Integrert vannressurs-, hydraulisk- og vannkraftsmodellering vil være sentralt for pilotstudien.

Prosjektet, som ledes av seksjon for hydrologi og vannressurser i Multiconsult, er tverrfaglig og vil ha fokus på å foreslå «best practice-løsninger» ved å integrere teknisk design med gode løsninger for miljø og vannhusholdning.

Hovedleveransen for studiet er bærekraftige retningslinjer og strategier med fokus på miljøvennlige tiltak, men Multiconsult og Deltares skal også identifisere kunnskapshull og foreslå behov for videre forskning og utvikling innen identifiserte områder.

Kontrakten har en totalverdi på 1.6 millioner USD og prosjektet vil pågå over 1 1/2 år.

Kilde: Multiconsult.no
 Back
 
 


 
INTPOW Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher