Rainpower awarded contracts worth 500 million NOK

14.01.11

I desember 2010 inngikk Rainpower kontrakter for rundt 500 millioner kroner. Kontraktene omfatter levering av vannkraftteknologi til to kraftverk i Peru, ett i Tyrkia og fire i Norge


 

Til prosjektet Quitaracsa, som eies av Enersur i Peru, skal Rainpower levere to Rainpower Blizzard Pelton-turbiner på 56 MW med stengeventiler og to 65,9 MVA generatorer samt tilhørende utstyrspakker. Kraftverket ligger 500 km nordøst for Lima. Rainpower er konsortieansvarlig sammen med det italienske selskapet STE Energy og har ansvaret for all elektromekanisk utrustning til kraftstasjon, dam og vannvei.

 

Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A. (SN Power i Peru) har gitt Rainpower i oppdrag å levere utstyr til kraftverket Cheves, som ligger i nærheten av Churin nordøst for Lima. Oppdraget omfatter prosjektledelse, design, innkjøp og montasje samt to 87 MW Pelton-turbiner med løpehjul av Rainpowers eget design Blizzard, to kuleventiler, to turbinregulatorer og magnetiseringsutstyr av typen Rainpower Hymatek. Dessuten skal Rainpower levere kjølevannssystemer og annet mekanisk utstyr. Rainpower samarbeider i dette prosjektet med ABB, Canada og med det franske selskapet Jeumont Electric.

 

Det tyrkiske energiselskapet Aslancik Electrik Űretim Anonim Şirketi har tildelt Rainpower kontrakt på leveranser til kraftverket Aslancik, som ligger ved Svartehavet i nærheten av byen Trabzon i Anatolia-regionen. Rainpowers leveranse omfatter prosjektledelse, design, innkjøp og montasje samt to 60 MW Francis-turbiner med løpehjul av typen Rainpower Storm, to spjeldventiler, to turbinregulatorer av typen Rainpower Hymatek, kjølevannssystemer og annet mekanisk utstyr. Rainpower er konsortieleder også i dette prosjektet som gjennomføres sammen med Končar i Zagreb i Kroatia og Alstom Grid i Ankara, Tyrkia.

 

I desember ble det også inngått avtale med Tussa kraft om levering av fire småkraftverk til anleggene Standal, Viddal, Dalegjerdet og Draura på Sunnmøre. Leveransen omfatter fire vertikale Pelton-turbiner med innløpsrør, hovedstengeventiler og generatorer. De fire småkraftverkene vil forsyne 5 000 husstander med ren og fornybar elektrisk kraft.

 

Rainpower er et sterkt teknologidrevet konsern med rundt 300 høyt kvalifiserte medarbeidere på Kjeller, Sørumsand, i Trondheim, Oslo, Västerås og Kristinehamn i Sverige, Hangzhou i Kina, Tyrkia, Sveits og Peru.  Selskapet leverer vannturbiner og generatorer med alt tilhørende utstyr for produksjon av ren elektrisitet. I produksjonsspekteret inngår totale løsninger både for nye kraftanlegg og utstyr for oppgradering av eksisterende kraftanlegg. Leveransene fra Rainpower dekker hele verdikjeden fra utvikling av teknologiske løsninger til idriftsettelse av anlegget. Hovedkontoret ligger på Kjeller.

 

For ytterligere informasjon, kontakt konsernsjef Svein Ole Strømmen, telefon 913 07 888/64 84 40 12 eller epostBack
 
 


 
INTPOW Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher